Vilka arbetar här

 

Verksamheten leds av en föreståndare som även är sjuksköterska. Verksamheten är bemannad dygnet runt. Nattetid finns sovande jour. På boendet arbetar stödassistenter med olika utbildningsbakgrund så som undersköterska, skötare, boendepedagog eller aktiveringspedagog.

Astagården
Bostad med stöd & service sedan 1956
Stora Åvägen 21
436 34 Askim

info@astagarden.se

Sidan gjord av: