Hur arbetar vi

 

“Alla är vi människor och har ett lika värde hur olika vi än tycks vara, vi har bara fått olika förutsättningar i livet. Vi måste möta varandra utifrån våra olikheter och ha en vilja att försöka förstå varandra. Låt alltid detta vara din tanke när du möter en annan medmänniska.”

Hur?:

Låt oss få lära känna dig och se vem du är och se vilka resurser du har. Vårt mål är att stödja dig så att du blir stärkt till ett självständigt liv.

Med vår kompetens och erfarenhet kommer vi att vara vid din sida när du behöver för att du ska känna dig trygg.

Det är viktigt för oss att få skapa hemtrevliga miljöer, servera god mat och erbjuda möjlighet till aktivitet eller andra upplevelser som får dig att längta, uppleva och känna.

 

Kontaktmannaskapet är grunden för vårt arbete. Målsättningen med kontaktmannaskapet är att skapa kontinuitet och en tillitsfull relation med individen i centrum och medverka till en positiv utveckling för den enskilde individen.

Astagården
Bostad med stöd & service sedan 1956
Stora Åvägen 21
436 34 Askim

info@astagarden.se

Sidan gjord av: