Målsättning

 

Att förbättra människor med psykiska funktionsnedsättningars liv så att de blir begripliga, hanterbara och meningsfulla. Skapa förutsättningar för ett självständigt liv.
För att lyckas med detta behöver vi personal med rätt kompetens och personlighet, sätta mål och följa upp vårt arbete, skapa goda relationer med kollegor, boenden och andra intressenter.

Astagården
Bostad med stöd & service sedan 1956
Stora Åvägen 21
436 34 Askim

info@astagarden.se

Sidan gjord av: