Våra fem kärnvärden

 

Våra fem kärnvärden

  • Kvalité ​
  • Kompetens, ​
  • Engagemang​
  • Glädje​
  • Omtanke ​

 

Dessa fungerar som riktlinjer för allt vi gör,​

för hur vi förhåller oss till varandra och våra boende.​

Tillsammans hjälper de oss att förverkliga vår vision.​

 

Kvalité

Astagårdens historia präglas av kvalitet. Kvalitet har alltid funnits i allt vi gjort. Kvalitet skall också vara ledstjärnan in i vår framtidsresa.

Astagården skall identifieras som ett livsbejakande företag vars enheter alltid erbjuder en förhöjd livskvalitet – hälsa och välbefinnande – genom vår höga kompetens.​

För att leva upp till våra intressenters och våra egna högt ställda förväntningar, arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med kvalitetsarbete i alla led. Genom att vara självkritiska och villiga att förändra till företagets bästa garanterar vi vår ständiga kvalitetsutveckling.​

Kompetens

Genom systematisk behovsinventering av kompetens styr vi medvetet vår samlade kompetens mot det bästa för Astagården.​

För oss är det självklart att utvecklas och utveckla. Vi är en lärande organisation där vi har kontinuerlig fortbildning vilket skapar förutsättningar för att göra ett förstklassigt arbete.

Vi tar till vara på våra interna kompetenser och delar aktivt och medvetet med oss av våra respektive kunskaper och erfarenheter.

Engagemang

Genom öppen och ärlig kommunikation samt förståelse skapar vi engagemang.​

Detta innebär att vi är nyfikna på oss själva och de om kring oss. Vi bekräftar och uppmuntrar varandra och skapar på så sett trygghet och delaktighet.

Genom detta förhållningsätt blir vi modiga vilket skapar initiativförmåga. Med den föds driv och vilja att förstå vårt egna ansvar för att vara med och bidra till helheten. Därav skapar vi förutsättningar att nå både våra gemensamma och individuella mål.

Tillsammans är vi skillnaden som gör skillnaden.

Glädje

Jag bidrar aktivt med en positiv inställning till min arbetsplats. Jag vet syfte och mål med allt jag gör och älskar att fira resultaten av mina och våra gemensamma insatser.​

Jag bidrar med glädje, jag skapar glädje och jag gläds åt andras glädje.​

Med glädje skapar vi resultat.

Omtanke

Genom min aktiva närvaro och mitt genuina intresse förstår jag min omgivning. Min förståelse använder jag till att tillgodose såväl kollegors som boendes behov utefter bästa förmåga. Jag anstränger mig att begripa och respektera våra olikheter och ser olikheterna som en tillgång. ​

Mitt genuina intresse och närvaro föder omtanke.

Astagården
Bostad med stöd & service sedan 1956
Stora Åvägen 21
436 34 Askim

info@astagarden.se

Sidan gjord av: