Verksamhetsutveckling

 

Har du synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar i någon av våra verksamheter, berätta det för oss.

Det är viktigt för oss att få veta när våra insatser inte fungerar eller om du har förslag på förbättringar. Dina åsikter gör att vi kan utveckla och förbättra våra verksamheter så att vi kan ge ännu bättre vård, omsorg, stöd och service.

Vi kommer att återkoppla till dig då vi läst det du skrivit och framfört. Väljer du att vara anonym kan vi inte återkomma till dig med ett personligt svar.

Framför gärna dina synpunkter via blanketten “Hjälp oss att bli ännu bättre“.

Du kan antingen lämna den till föreståndaren eller lämna den i föreståndarens postfack.

Tack för din hjälp.

 

 

Astagården
Bostad med stöd & service sedan 1956
Stora Åvägen 21
436 34 Askim

info@astagarden.se

Sidan gjord av: