Historia

 

Verksamheten startade i Kungsbacka i slutet av 1950 talet, på Astagården. Det var då ett vårdhem. Modern till de två ägarna startade företaget och öppnade då upp sitt hem för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Hon och hade arbetat med denna grupp av människor tidigare. Här bodde då 24 personer, 22 kvinnor och två män.

1997 byggdes ett nytt hus på tomten med plats för 16 boenden enligt SoL.

LSS fick sitt egna tillstånd 2005. Denna verksamhet är i ursprungsboendet och där finns idag 6 lägenheter. 2008 öppnades ytterligare 2 lägenheter i grannbyggnaden på samma tomt. Hit flyttade då två boenden med SoL tillstånd. Detta boende bedrivs av moderbolaget Astagården AB.

Djurgårdsgatans stöd och serviceboende startade 2004. Här finns plats för 15 personer med psykiska funktionsnedsättningar. Detta företag heter Bikärr AB.

Vi har även öppnat upp två nya enheter sedan dess, år 2016 öppnades Kvillebäcken Omsorg AB och år 2018 öppnade även Stallbacken Omsorg AB.

Så kunskap om denna typ av verksamhet finns sedan närmare 60 år.

Vi har ramavtal med Göteborgs stad.

Medlem i Svenska Vård. Företagen har kollektivavtal.

Astagården
Bostad med stöd & service sedan 1956
Stora Åvägen 21
436 34 Askim

info@astagarden.se

Sidan gjord av: