Ladda ner som pdf

Flytta in

Vi hälsar dig välkommen

Detta är ett stöd och serviceboenden för vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och/eller Lagen om stöd och service (LSS).

Du får ett hyreskontrakt på din lägenhet som är tom då du flyttar in. Den får du möblera själv efter dina behov och önskningar. Du tecknar själv din hemförsäkring, och ev telefonabonnemang. Du betalar även vattenförbrukningen och hushållselen. På boendet finns gemensamt vardagsrum samt kök med matsal.

Verksamheten leds av en föreståndare som även är sjuksköterska. På boendet arbetar stödassistenter med olika kompetenser t ex omsorgsutbildning med inriktning mot psykiatri eller boendestödjare. Verksamheten är bemannad dygnet runt men under natten finns sovande jour (kl. 24.00-06.00). Mellan 22 och 07 skall det vara tyst på boendet med hänsyn till övriga hyresgäster.

Vårt mål är att skapa en meningsfull och trygg vardag för dig i ditt nya hem samt att vi vill stödja dig till ett självständigare liv.

Du har en kontaktman som tillsammans med dig tar fram en genomförandeplan. Planen görs utifrån dina resurser och de behov du har för att på så sätt skapa ett stöd till dig för ökad självständighet och ett välbefinnande. Ni kommer tillsammans att ta fram ett veckoschema med dina aktiviteter. På boendet anordnar vi olika aktiviteter som vi planerar tillsammans till exempel bowling, simning, minigolf, temakvällar, frågesport, badutflykter, promenader, filmvisning.

På våra boenden uppskattar vi djur.

 

Måltider

Du väljer själv om du vill laga din egen mat i din lägenhet eller om du vill äta i gemensamma matsalen. Maten som serveras är hemlagad och vi försöker göra all mat från grunden med bra råvaror. Om du har intresse av att delta i matlagningen så pratar du med din kontaktman om detta. Tider för de gemensamma måltiderna är:

08.00 frukost 12.30 lunch 18.00kvällsmål

Städning/tvätt

Du städar din lägenhet och tvättar din tvätt själv. Kontaktmannen stödjer dig om behov finns. Du ansvarar för inköp av städutrustning typ dammsugare samt rengöringsmedel, tvättmedel och toalettpapper. Vid utflyttning är du själv ansvarig för din slutstädning där vi är ett stöd.

Läkemedel

I samråd med dig och din läkare kan vi hjälpa dig med medicinerna, helt eller delvis. Det är viktigt att du får den medicin som läkaren har ordinerat på rätt tidpunkt. Det finns ett läkemedelsskåp inne i din lägenhet.

Droger/alkohol

Personer som har missbruksproblem och är i ett aktivt missbruk kommer kanske inte att kunna bo kvar på boendet då boendet inte tillhandahåller den vården/behandlingen. Samverkan kommer här att ske med socialtjänsthandläggare.

Våld och hot

Verbalt hot eller våldsamma utåtagerande accepteras inte. Förekommer detta kommer kontakt tas med socialhandläggaren.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka i lägenheterna pga brandrisk.

Till sjukhus

Om du blir inlagd på sjukhus önskar vi få gå in i din lägenhet för att se om gammal mat finns kvar, om sopor bör slängas med mera.

Klagomål/synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker. Du kan antingen framföra ditt klagomål anonymt eller personligt. Om du skriftligen vill framföra klagomål/synpunkt så finns det blanketter för detta Hjälp oss att bli ännu bättre!. Synpunkter kan också framföras på våra regelbundna gemensamma husmöten. Vi gör även två enkätundersökningar per år för att se hur du upplever vårt sätt att vara och arbeta för att just du ska känna dig trygg, delaktig och uppleva meningsfullhet. Dessa är helt anonyma.

Astagården
Bostad med stöd & service sedan 1956
Stora Åvägen 21
436 34 Askim

info@astagarden.se

Sidan gjord av: